Hereford till salu 2019

Vi har 14 avelstjurar som är ett år till salu. Färdigvägda 2 april. KRAV-besättning.

Dessutom finns en äldre tjur, 5 år som har bra ben och betäckt färdigt hos oss

(uppdateras kontinuerligt)