Om gården

Fin vy från skylift när Lennart målade vindskivor.

Torp i Vånga
T

Vånga slätten

Torp ligger på Vångaslätten, lera som en gång var sjöbotten. Runt slätten finns förkastningsbranten där vi har vår skog och i kanten sjön Örn.  Alla åkermark är beroende av att Torp ån har en fungerande avrinning, vilket startade med Sjön Örns sänkningsföretag på 1950 talet.

Åker marken

Torp har 50 ha åker sedan arrenderar vi till så vi driver 300 ha åker. Med en varierande växtföljd, övervägande marker enligt KRAVs regler. Vete, höstraps, korn, havre, åkerböna, träda och stor andel vall i växtföljden. Vallen är grunden för att klara djurens vinterfoder.

Maskiner

Det går åt en stor maskinpark som ska sköta spannmålodling, vallskörd, utfodring och gödselkörning.  Det innebär ibland mycket mekande och frustration när inte allt går som på räls. Samarbete med andra lantbrukare och inlejning av körslor sker också.

Beteshagar

Beteshagarna skapas av att våra djur betar. Det är både stora vackra enar, härliga ekar och rara små växter som trivs när det betas. Våra djur sköter med sitt betande även naturreservatet i Norsholm, Duvkullen vid Mariehov, Stjärnorps ravin och Segerstorp i Börrum .