Avelsbesättning Viking Hereford

En KRAV besättning med polled Hereford som vi avlat på sedan 1987.

Läs mer om alla våra djur

Herefordtjurar

Vi säljer varje vår ca 25 -30 st , 1årstjurar till avel. Vi vill ha kvar dom till att alla är 1årsvägda och fått en korrigerad ettårsvikt. Vi gör en fin sammanställning över varje tjur, deras alla index, härstamning och exteriör.

Herefordkvigor/kor

Vi säljer kvigor och kor företrädesvis på hösten efter att de är dräktighetstestade.

KRAV

Hela vår besättning är KRAV-ansluten, alla köpare får ett certifikat. Det kan påverka att vi inte har toppvikter på 1-årsvägningarna. Full status i alla hälsoprogram.

Till salu lista 2017

Maila gärna och fråga efter vår till tjurlista 2017. Den kanske behöver förklaras med alla index osv, så ange gärna både mailadress och telefonnr där vi kan nå dig. Mail: lennart.andersson@hereford.nu

Hereford

Vi köpte de första 4 Herefordkorna 1987 och ökades flerfaldigt när vi köpte Arne Henrikssons kor 1993. Sedan dess har vi byggt stallar, avlat på lätta kalvningar, bra moderdjur och fina slaktkroppar. Alltid haft en tjur på prövning, importerat sperma och har en heat times vilket underlättar att se brunst inför egen seminering. Efter några år med renrasig Herefordtjur så korsar vi med Angus för att öka antalet Black Baldies. De blir duktiga brukskor, ger lite piggare kalvar och med en tredje ras som avelstjur blir det utmärkta slaktdjur.

  • Foderomvandling 90%
  • Modersegenskaper 70%
  • Lätta Kalvningar 88%
  • Marmorering kött 90%