Lantbruket har 125 Hereford och Angus kor uppfödda enligt KRAV regler. Vi säljer avelsdjur både hondjur och tjurar. Vi har ungefär 25 bra avelstjurar 1-årsvägda färdiga under mars april månad. Kor och kvigor säljs med fördel dräktiga på hösten. De djur som inte ska fortsatt gå i avel betäcks med Angustjur så vi får fina korsningskalvar, blir vitala och ger ännu mer marmorerat kött än från renrasiga djur.

Vi har djuren på den egna gården Torp i Vånga  under vinterperioden. Vi driver ca 300 ha åker med blandad växtföljd, vete, vall, åkerböna, raps och vårsäd. Övervägande enligt KRAV. Förutom åkermarken har vi strandängar och betesmarker som våra djur betar på under sommarmånaderna. Det är på ett flertal hagar i Vånga, Stjärnorp, Norsholm, och vid Mariehov utanför Söderköping och Segerstorp vid Börrum.

Vi har en bra djurvagn som vi kan flytta korna, de äldre vet att det vankas nytt bete och går gladeligen på.

Vi gör en tillsalulista varje vår, maila eller ring så får ni en lista.

Adress gården : Torp, Vånga 617 90 Skärblacka. Vägbeskrivning : Ta väg 215 från Skärblacka mot Finspång avfart Torp 2, till vänster och åk 2 km, gult bostadshus på höger sida och en massa ensilagebalar.